Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

EL.CI.TI.
2ος Ελληνικός Διαγωνισμός καναρινιών φωνής Τιμπράντος 28-30/11/2008
Κριτής O.M.J. Francisco Nicolas San Jose

Champion 2008
Παπανάκος Β. 87-βαθμούς

Τετράδες
1η Τετράδα Κουλικούρδης Δ. βαθμούς 315-βαθμούς
2η Τετράδα Κίτσιος Δ. βαθμούς 303-βαθμούς
3η Τετράδα Κουλικούρδης Δ. βαθμούς 302-βαθμούς

Μονά
1ο Μονά Παπανάκος Β. 87-βαθμούς
2ο Μονά Παπανάκος Β. 86-βαθμούς
3ο Μονά Κουλικούρδης Δ. 83-βαθμούς

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008